VTU PhD Completed  in NMAMIT Research Centers

Sl.No Name of the Scholar  Name of the guide  Year of award 
2010
1.       Dr. Yuvaraj B N  Dr. N.N. Chiplunkar 2010
2011
2.       Dr. Alka Kulkarni  Dr.M S Moodithaya  2011
3.       Dr. Sudheer M Dr.M S Moodithaya 2011
4.       Dr. Suprabha  Dr.M S Moodithaya 2011
5.       Dr. Rajkiran Ballal Dr. Shreesha 2011
2012
6.       Dr. Ashok Kumar  Dr. N.N. Chiplunkar  2012
2013
7.       Dr. Shiva Kumar  Dr. Srinivas Rao B R  2013
2014
8.       Dr. Narasimha Bailkeri Dr. Srinivas Rao B R 2014
9.       Dr. Vijay G S Dr. Srinivas Pai 2014
   10.        Dr.Rekha Bhandarkar Dr. Kulkarni  2014
2015
               11.                   Dr. Krishnamurthy  Dr. Srinivas Rao B R 2015
2016
12.  Dr. Ravilochan  Dr. Sudeer  Raj  2016
13. Dr. Vinay S Dr. N N Chiplunker 2016
2017
14.Dr. Gururaj UpadhyayaDr. Subramanya Bhat K9th January, 2018
15.Dr. PradeepDr. Vidya S M9th January, 2018
16.Dr. DakshyayiniDr. Ujwal P9th January, 2018
17.Dr. Sujata BarangiDr. Vidya S M9th January, 2018
18.Dr. Kumar H SDr. Srinivas Pai9th January, 2018
19.Dr. SumathiDr. N N Chiplunker9th January, 2018
20. Dr. Karthik Pai Dr. N N Chiplunkar9th January, 2018
21.Dr. Manjunath KotariDr. N N Chiplunkar9th January, 2018
22.Dr. Sandhya Rao K PDr. G V Joshi  9th January, 2018
23.Dr. DakshyayiniDr. Ujwal P & Dr. Vaman Rao9th January, 2018
24.Dr. Satheesha Kumar NDr.Srinivasa Rao B R9th January, 2018
25.Dr. Rekha Hitha ArahanaDr. P. G Aquinas9th January, 2018